ODBORNÉ ČLÁNKY Z OBLASTI TERMOVIZE A MĚŘENÍ

Solární energie se stává stále populárnějším způsobem získávání elektrické energie, avšak solární panely mohou být náchylné k různým poruchám, které mohou ovlivnit jejich výkon a spolehlivost. Mezi nejčastější problémy patří snížený výkon způsobený špínou a stíněním, korozní poškození, defektní buňky, elektrické poruchy, termální degradace,...

Stručně by se dalo říci, že plíseň vzniká všude, kde je nadměrné vlhko. Kombinace vlhka, nedostatečného větrání a často také chyby ve stavební konstrukci vznik plísní téměř zaručují. Nejčastěji vznikají v domech a bytech, kde se vyskytují tepelné mosty, úniky tepla, prostupy chladného vzduchu, nedostatečná izolace a zateplení. Řada lidí proti...